Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej


Doradca psychologiczny, absolwentka Studium Poradnictwa Psychologicznego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Doświadczenie w terapii rodzin zdobywała na stażu w Pracowni Terapii i Rozwoju oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS w Warszawie. W Fundacji INIGO udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi krótkoterminowe poradnictwo psychologiczne.

Pomoc psychologiczna i duchowa