Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO jest owocem Roku Jubileuszu Ignacjańskiego. Została powołana do życia w roku 2007 przez Teresę Litwiniak oraz Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego. Fundatorzy pragną, aby była ona wspólnym dziełem osób świeckich żyjących duchowością św. Ignacego Loyoli oraz członków Towarzystwa Jezusowego. Fundację powołali w celu niesienia pomocy psychologicznej i duchowej osobom potrzebującym, w tym uczestnikom działań formacyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe (z preambuły statutu Fundacji).

Misja Fundacji czerpie z doświadczenia chrześcijańskiego, a w sposób szczególny opiera się na duchowości ignacjańskiej i jej idei by kochać i służyć we wszystkim. Wszelkie formy pomocy duchowej i psychologicznej biorą pod uwagę chrześcijańskie podejście do człowieka jako jedności ciała, psychiki oraz ducha.

W ramach swojej działalności Fundacja INIGO świadczy zarówno pomoc darmową, jak i odpłatną. Pierwsza konsultacja psychologiczna i mediacyjna oraz pomoc duchowa jest bezpłatna. Wszelkie inne płatności zależą od poszczególnych form pomocy. Czynimy też starania o pozyskanie funduszy, tak by nieodpłatna pomoc mogła być udzielana w najszerszym możliwym zakresie.
 

Pełny tekst statutu Fundacji można pobrać TUTAJ

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.

(Ewangelia wg św. Łukasza 4,18-19)