Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

Psychoterapia

Pomoc psychoterapeutyczna ma na celu wzrost i rozwój ludzkiej dojrzałości poprzez uczenie się na własnym doświadczeniu, wzmocnienie doświadczeń pozytywnych, umiejętne rozwiązanie konfliktów i znalezienie nowych sposobów adaptacji w strukturze osobowości. Formą pracy psychoterapeutycznej jest dialog, który coraz głębiej dotyka podświadomości i tego, co w niej zakodowane i wyparte.

W ramach Fundacji prowadzimy psychoterapię indywidualną - krótko i długoterminową, psychoterapię grupową i małżeńską. Biorąc pod uwagę konkretne problemy z którymi przychodzi do nas dana osoba, które są omawiane z nią w trakcie konsultacji, proponujemy odpowiedni rodzaj psychoterapii.