Maciej Popławski

Psycholog i socjolog, ukończył całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Praktykę terapeutyczną prowadzi od 2006 roku. Pracował w Poradni Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Rodziny i Praw Dziecka. Odbył staż kliniczny w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz terapii par. W swojej praktyce integruje podejście systemowe, psychodynamiczne oraz egzystencjalne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii PTP. W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par.


Godziny przyjęć:

wt. 8.00 - 13.00

śr. 14.00 - 19.00

czw. 8.00 - 13.00

pt. 8.00 - 20.30