Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

o. Tomasz Rakowski SJ
o. Tomasz Rakowski SJ
Jezuita, ksiądz, kierownik duchowy, rekolekcjonista. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w  Krakowie i teologię na PWTW Bobolanum w Warszawie. Teologię dogmatyczną studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował w domu rekolekcyjnym w Kaliszu i w Nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Gdyni. Przez 7 lat był duszpasterzem Polonii w Londynie. W Fundacji INIGO pełni funkcje Prezesa Zarządu i prowadzi porady duchowe.
Ilona Przeciszewska
Ilona Przeciszewska
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Coachingu Chrześcijańskiego oraz Kurs Umiejętności Trenerskich. Uczestniczka Szkoły Biblijnej oraz Kursu Psychoterapii. Od kilku lat prowadzi coaching oraz warsztaty rozwojowe oparte na fundamencie wartości chrześcijańskich. Posiada 10-letnie doświadczenie w teatrze tańca - wykorzystuje metody pracy z ciałem w ramach prowadzonych szkoleń. W swojej pracy korzysta również z kilkuletniego doświadczenia w biznesie w obszarze HR. W Fundacji INIGO odpowiada za koordynację biura, promocję fundacji, intergrację zespołu oraz prowadzi szkolenia rozwoju osobistego.
Radosław Bajkowski
Radosław Bajkowski
Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – magister psychologii. Ukończona specjalność to seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończył także 4-letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii w Stowarzyszenie Psychologów Chrzescijańskich. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z elementami ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna). Od kilku lat prowadzi grupy wsparcia 12 kroków ku pełni życia. W terapii indywidualnej zajmuję się: współuzależnieniem w relacjach, zaburzenia lękowe i nerwicowe (w tym także na tle seksualnym), porady/konsultacje z parami. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, małżeństw/par oraz psychoterapię indywidualną.
o. Jakub Biela SJ
o. Jakub Biela SJ
Jezuita, ksiądz rzymsko-katolicki. Absolwent wydziału filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także absolwent wydziału teologicznego na PWTW "Bobolanum" w Warszawie. Pracował jako nauczyciel filozofii i religii w jezuickim gimnazjum i liceum w Centro Educativo Ignaziano w Palermo, a także jako wolontariusz w Centro Astalli - ośrodku pomocy imigrantom. Duszpasterz i kierownik duchowy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób bezdomnych w Krakowie i Warszawie. Przez ostatnie dwa lata pracował w formacji młodych jezuitów, jako socjusz Magistra Nowicjatu w Starej Wsi pod Rzeszowem oraz jako spowiednik i duszpasterz dzieci w tamtejszej parafii. Był także kierownikiem duchowym i założycielem Starowiejskiej Grupy Biblijnej. Obecnie mieszka w Warszawie i przygotowuje doktorat z teologii duchowości. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.
Paweł Dudzik
Paweł Dudzik
Jezuita, studiuje teologię na PWTW „Bobolanum”. Absolwent wydziału filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.  W tym czasie pracował w zespole tworzącym jezuicką aplikację modlitewną „Modlitwa w Drodze”. Po studiach pracował w duszpasterstwie szkolnym oraz jako nauczyciel religii i historii w Saint Ignatius High School w Cleveland w USA. Pomaga w dawaniu ćwiczeń duchowych oraz towarzyszy duchowo. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.
Joanna Figura
Joanna Figura
Koordynatorka Ośrodka Mediacji INIGO. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Szkoły Tutorów w Szkole Liderów. Socjolog, specjalista ds. negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Mediatorka, od ponad 10 lat mediuje w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Koordynatorka projektów mediacyjnych. Trenerka mediacji oraz umiejętności społecznych i antydyskryminacji. W wolnych chwilach medytuje i z wielką pasją mediuje. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.
Iga Glapińska
Iga Glapińska
Doradca/counsellor, absolwentka Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, trener umiejętności psychospołecznych.  Szkoliła się i praktykuje w zakresie krótkoterminowego wsparcia w podejściu integratywnym chrześcijańskim, pomocy DDA i prowadzenia grup „12 kroków - Wreszcie żyć”. W Fundacji INIGO prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.
Dorota Gradzińska
Dorota Gradzińska
Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na SWPS, resocjalizację na WSPS, 4-letnie Studium Psychoterapii SPCh, liczne szkolenia z psychoterapii m.in. kurs I stopnia z systemowej terapii rodzin (Krakowski Ośrodek Szkoleń Systemowych), psychoterapii krótkoterminowej (Instytut Eriksonowski), psychoterapii grupowej "Żywa Nadzieja", psychoterapii psychodynamicznej "Łódź podwodna" (Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne). Pracowała m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Centrum Wspierania Rodziny oraz w prywatnych ośrodkach psychoterapii. Ukończyła staż w Centrum Psychoterapii na Dolnej 42 przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Szczególnie bliskie jest jej podejście psychodynamiczne, w którym się superwizuje. Prowadzi warsztaty psychologiczne, m.in. od kilkunastu lat "Szkołę dla Rodziców" oraz konsultacje dla rodziców. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
o. Robert Bujak SJ
o. Robert Bujak SJ
Jezuita, ksiądz, psycholog, kierownik duchowy, rekolekcjonista. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w  Krakowie i teologię na PWTW Bobolanum w Warszawie. Psychologię studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 2000-2004 był duszpasterzem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kolejne dwa lata pracował jako rekolekcjonista w Domu Formacji Duchowej w Kaliszu. Przez 8 lat (2007-2015) był magistrem nowicjatu jezuitów w Gdyni. Obecnie jest rektorem Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.
Monika Jarosławska
Monika Jarosławska
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Życia Rodzinnego w Lublinie. Ukończyła Kurs Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z Psychoonkologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z chorymi onkologicznie oraz ich rodzinami. Jest pracownikiem hospicjum domowego oraz domu pomocy społecznej. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i grupową pod superwizją.
Bogumiła Kucharska
s. Bogumiła Kucharska, urszulanka SJK
Tytuł mgr. psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii (podejście integracyjne) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staże w Klinice Nerwic IPiN i w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Pracuje pod superwizją.
Marta M.1
Marta Mażewska
Absolwentka psychologii na UKSW. Przez 2 lata pracowała jako psycholog szkolny, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Studium Terapii Rodzin, zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła staż kliniczny na dziennym oddziale psychiatryczny Szpitala Wolskiego w grupie prowadzonej psychoanalitycznie, w tym czasie uczestniczyła w cotygodniowej grupie superwizyjnej. Z pacjentami w terapii pracuje pod stałą superwizją. W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw/par oraz konsultacje psychologiczne.
Agnieszka Nowosad
Agnieszka Nowosad
Absolwentka wydziału teologicznego KUL, psychologicznego SWPS, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Studium Psychoterapii SPCh, instruktor Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała. Odbyła staż w SPWSP w Radecznicy na oddziale ogólnopsychiatrycznym i w innych ośrodkach prowadzących psychoterapię grupową. Pracuje w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W Fundacji INIGO prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i grupową.
Ewa Nowosielska
Ewa Nowosielska
Z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. W Fundacji INIGO prowadzi grupę wsparcia dla kobiet po rozstaniu.
Marta Jakubczyk Pieńkos
Marta Jakubczyk (Pieńkos)
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na ostatnim roku całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie zdobywania uprawnień Asystenta I stopnia Psychodramy Morenowskiej.  Realizator programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Od kilku lat zajmuje się terapią indywidualną nastolatków, psychoterapią osób dorosłych, poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i samorozwojowe. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego - Centrum Medycznym prof. M. Masiaka w Nałęczowie.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Maciej Popławski
Maciej Popławski
Absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył czteroletnie, całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapię prowadzi od 2006 roku. Współpracował m.in. z Centrum Rodziny i Praw Dziecka oraz Centrum Psychoterapii Tredo. Przez cztery lata pracował w Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej. Odbył staż kliniczny na XIII Oddziale Dziennym w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Pisze doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw/par oraz konsultacje psychologiczne.
Dorota Przygrodzka
Dorota Przygrodzka
Lekarz medycyny - specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (szkolenia z Terapii rodzin i Psychoterapii organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii). Superwizor aplikant PTP. Certyfikowany Lider Grup Balinta. Lider Bibliodramy (certificate European Bibliodrama Network). Ukończyła Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego PWT w Warszawie i podyplomowe Studium o Małżeństwie Chrześcijańskim na "Bobolanum". W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób konsekrowanych.
Małgorzata Rajca
Małgorzata Rajca
Z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. W Fundacji INIGO prowadzi grupę wsparcia dla kobiet po rozstaniu.
Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska
Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska
Absolwentka resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poradnictwa Psychologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mediuje od 2005 r. Ukończyła wiele szkoleń, w tym wymaganych z zakresu mediacji oraz prawa. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, gospodarczych i społecznych. Koordynatorka projektów mediacyjnych, prowadzi warsztaty i szkolenia dot. rozwiązywania konfliktów. Mediuje w sprawach: rodzinnych, gospodarczych oraz innych cywilnych, prawa pracy, karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego. W wolnym czasie czyta, podróżuje i jeździ konno. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.
Katarzyna Solka-Dąbrowska
Katarzyna Solka-Dąbrowska
Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Ukończyła również kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, świetlicy socjoterapeutycznej TPD, Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie TPD, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w prywatnym ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania oraz w gabinecie prywatnym. Od kilku lat zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową.
Monika Stachura (Król)
Monika Stachura (Król)
Absolwentka Wydziału Prawa UKSW i Kliniki Mediacji. Odbyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, w tym mediacji rodzinnych. Przygotowuje doktorat o wykorzystaniu mediacji w prawie administracyjnym. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Współorganizatorka I Spotkania Mediatorów w 2009 roku oraz powstałego w wyniku tego spotkania Klubu Mediatorów. Realizatorka projektów mediacyjnych między innymi projektu 'Mediacje dla potrzebujących". Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.
Anna Trembaczowska
Anna Trembaczowska
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła szkolenie Psychoterapia i Poradnictwo oraz Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodku wsparcia i stowarzyszeniach. Pracuje pod stałą superwizją. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz psychoterapię indywidualną.
Dominika Wernio
Dominika Wernio
Absolwentka psychologii klinicznej i osobowości UKSW w Warszawie. Ukończyła kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, a także kurs mediacji zgodny ze standardami szkolenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychosomatycznej, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć oraz w gabinecie prywatnym. Od kilku lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, poradnictwem dla rodziców, psychoterapeutyczną pomocą okołoporodową oraz psychoedukacją młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Katarzyna Wielońska
Katarzyna Wielońska
Magister nauk o rodzinie, terapeutka, doradca rodzinny. Absolwentka Instytutu studiów nad Rodziną oraz Podyplomowego Studium Profilaktyki Uzależnień na UKSW w Warszawie. Ukończyła Studium Terapi i Uzależnień organizowanej przez IPZ w Warszawie oraz całościowe szkolenie w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" w Warszawie. Odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale Kliniki Nerwic. Aktualnie pracuje w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia. Udziela konsultacji oraz pomocy terapeutycznej osobom dorosłym wzrastającym w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową oraz osobom z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości. W Fundacji INIGO zajmuje się psychoterapią.
Magdalena Wójcik
Magdalena Wójcik
Psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Od 2006r. współpracuje z Pracownią "Pro-M" Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.

Pomoc psychologiczna i duchowa